dissabte, 24 de març de 2012

LES CLAUS DE LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL


Octavi Planells  
en Com educar les emocions, quaderns Faros.
Veure informació i document complet a http://gaudimespaishumans.blogspot.com.es/


Emocions, per defecte

Venim al món equipats amb un conjunt de reaccions inconscients que constitueixen un mecanisme savi amb el qual la natura ha planificat la supervivència de l’espècie: les emocions bàsiques i universals. L’emoció és allò que fa que s’hagi de voler estar viu, en interacció constant amb el món i amb nosaltres mateixos. La part emocional del nostre cervell guia els plans i decisions que prenem en la nostra vida. Les emocions són la base fonamental del propi procés de raonament i la presa de decisions.


Aliment per a les emocions

El mecanisme principal que encén les emocions, que alimenta l’atenció i que obre les portes a l’aprenentatge és la curiositat. Ser curiós és una cosa que s’activa al cap de pocs mesos de néixer i que ens empeny a jugar, a experimentar, a rebre estímuls, a obtenir recompenses i a establir vincles entre el que passa al nostre voltant i les nostres emocions. El pes de la rutina quotidiana, l’estrès i altres pressions en poden arrebatar aquest caràcter curiós, portant-nos a un estat d’apagada emocional capaç de repercutir en l’atenció del nostre fills i en el seu interès per aprendre.

En la pell d’altres

Saber expressar les nostres emocions és clau tant per comprendre les dels demés com perquè els altres ens comprenguin. Aquesta connexió amb els sentiments aliens ens fa partícips de les emocions col·lectives i millora la nostra integració social. La intel·ligència emocional requereix d’altres habilitats en les relacions socials i per a això, l’empatia és fonamental. A més, l’empatia constitueix un pilar bàsic per poder educar els nostres fills des de la comprensió.

Un pilar de la nostra intel·ligència

La intel·ligència emocional afavoreix la capacitat de prendre consciència de les emocions pròpies i alienes, i de gestionar aquestes emocions per dirigir els propis pensaments i accions. L’evidència empírica apunta cap a efectes positius de la intel·ligència emocional en diversos aspectes de les nostres vides. Entre d’altres: menors nivells d’estrès, reducció de conflictes i de comportaments de risc, major resiliència, més capacitat per saber encaixar la frustració, major rendiment acadèmic i, en darrer terme, una millora del benestar emocional.

Cinc habilitats imprescindibles

Millorar la nostra intel·ligència emocional passa per dominar cinc habilitats fonamentals, les anomenades competències emocionals.  Primer, cal tenir consciència emocional; poder reconèixer les emocions i sentiments que ens afloren. Desprès, lluny de reprimir aquestes emocions, cal saber controlar-les davant de situacions tant favorables com adverses. La intel·ligència emocional també es construeix amb dosis d’empatia, de saber posar-se en la pell dels altres i comprendre els sentiments aliens. Això ens porta al seu torn a una altra competència, les habilitats socials, el saber tractar amb qui ens envolta i establir llaços sans i duradors. L’últim ingredient per consolidar la nostra intel·ligència emocional consta d’aquelles habilitats que promouen la construcció del benestar personal i social.

La forja de la intel·ligència emocional

El procés pel qual una persona potencia aquestes competències es denomina educació emocional. Aquest procés té un caràcter continu, perllongat, eminentment pràctic i les seves aplicacions contribueixen en moltes situacions de la nostra vida diària, com la comunicació efectiva i afectiva, la resolució de conflictes, la presa de decisions.... En darrer terme, l’educació emocional pretén capacitar les persones per adoptar una actitud positiva davant la  vida, per tal d’assolir un major benestar emocional, que redunda en un major benestar social.

La recepta per a la prevenció

L’educació emocional és una forma de prevenció primària inespecífica. Una persona amb competències emocionals estarà més preparada per rebutjar les addiccions, la violència, la delinqüència, els comportaments de risc, el suïcidi, la impulsivitat, els trastorns relacionats amb la manca d’autoestima... A més, adquirir competències emocionals des d’edats primerenques afavoreix el desenvolupament acadèmic i professional, augmentant la prevenció de les adversitats de la vida adulta i reduint els nivells d’estrès i depressió.

Com més aviat millor

La promptitud amb les quals les persones haurien de començar a adquirir aquestes aptituds socials i emocionals és una cosa que estan posant de manifest un nombre creixent d’estudis científics. Ajudar els nens en el desenvolupament de les seves competències emocionals en una fase primerenca de la infantesa dóna lloc a grans diferències en la seva salut i benestar a llarg termini. Fins i tot durant l’embaràs, és molt important la influència de l’estat emocional de la mare en les repercussions que aquest pot tenir en el fetus.

A la llar

Si hi ha un entorn on és imprescindible que tingui lloc el desenvolupament de competències emocionals, aquest és el de la família. Els forts llaços emocionals entre pares i fills fan necessari que uns i altres puguin aprendre a ser emocionalment intel·ligents amb l’objectiu d’aconseguir viure tots amb més benestar. Els pares han de ser un referent per ajudar a desenvolupar les competències emocionals en el seus fills, seran els seus models de comportament. A causa d’això, és imprescindible que els pares desenvolupin també la seva intel·ligència emocional de cara a afavorir la dels seus fills.

A l’escola

Els programes d’educació emocional a les aules s’haurien de posar en marxa des de les primeres edats escolars. El disseny del programa d’educació emocional hauria de comptar amb el suport i implicació de tota la comunitat educativa (professors, alumnes i familiars) i contemplar la seva posada en escena des d’una perspectiva transversal en el currículum. Els professors han de formar-se prèviament per poder dur a terme el programa. És indispensable que el programa inclogui un pla d’avaluació del mateix abans, durant, i després de la seva aplicació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada