diumenge, 11 de setembre de 2011

L'ART DE LA FELICITAT 1


(Extracte personal dels missatges del Dalai Lama en la primera part “EL PROPÒSIT DE LA VIDA” del llibre: Dalai Lama i Howard C. Cutler “L’art de la felicitat, un missatge per a la vida quotidiana” Angle Editorial)

1. EL DRET A SER FELIÇ
Crec que el propòsit fonamental de la nostra vida és cercar la felicitat
Estic convençut que es pot ser completament feliç preparant la ment. Quan dic preparar la ment inclou intel·lecte i sentiment, cor i cervell. Parlar d’aquests disciplina interna suposa introduir molts factors, i potser també, haurem de fer referència a molts mètodes. Però en termes generals, comencem identificant els factors que ens porten a la felicitat i els que ens porten al patiment. Desprès, eliminem gradualment els factors que menen al patiment per mitjà del cultiu dels que porten a la felicitat. Aquest és el camí

2. LES FONTS DE LA FELICITAT
És possible assolir la felicitat, però no és pas senzill. Hi ha molts nivells. En el budisme, per exemple, fem referència als quatre factors de la realització o la felicitat: la riquesa, la satisfacció mundana, l’espiritualitat i la il·luminació. Junts, abracen totes les expectatives de felicitat d’un individu
Hi ha determinats elements clau que contribueixen a assolir alegria i felicitat. La bona salut, les possessions materials, un cercla d’amics. Tots aquests factors són, de fet, fonts de felicitat. Però per tal que una persona els pugui utilitzar plenament amb el propòsit de gaudir d’una vida feliç i realitzada, la clau rau en l’estat d’ànim. És essencial. Sense l’actitud mental correcte, aquestes coses tenen molt poc impacte sobre els nostres sentiments a llarg termini. Actualment hi ha societats materialment molt desenvolupades en què moltes persones no són felices. No hi ha, doncs, cap garantia que la riquesa pugui proporcionar per si sola l’alegria o la satisfacció que es busca
Com més alt sigui el nivell de serenor de la ment, més capacitat tindrem de gaudir d’una vida feliç. La pau mental o l’estat de serenor de la ment té origen en l’afecte i la compassió i implica un nivell elevat de sensibilitat i sentiment. Si es té aquesta qualitat interna, si es té serenor mental i estabilitat interior, és possible viure una vida joiosa, tot i que manquin les possessions materials que hom considera necessàries per assolir la felicitat. Si vius satisfet, la consecució de béns perd importància
Una altra font interna de felicitat, estretament relacionada amb un sentiment de satisfacció, és la consciència del propi valor.

3. PREPARAR LA MENT PER A LA FELICITAT
El primer pas per cercar la felicitat és aprendre. Primer hem d’aprendre de quina manera les emocions i els comportaments negatius són nocius i de quina manera les emocions positives són útils. Cal que ens adonem que aquestes emocions no són dolentes per a cadascun de nosaltres personalment, també ho són per a la societat i el futur del món. Per altra banda, hem de ser conscients dels efectes beneficiosos de les emocions i els comportaments positius, ja que això ens portarà a cultivar-les, desenvolupar-les i augmentar-les, per molt difícil que sigui
Hem parlat de la importància suprema del factor mental per assolir la felicitat. La tasca següent, per tant, consisteix a examinar la varietat d’estats mentals que experimentem. Els hem d’identificar clarament i classificar-los en funció de si ens porten o no a la felicitat
En qualsevol cas, crec que cultivar els estats mentals positius, com ara l’amabilitat i la compassió, ajuda sense cap mena de dubte a obtenir una millor salut psicològica i a assolir la felicitat
DISCIPLINA MENTAL
Assolir l’autèntica felicitat requereix transformar les perspectives, la manera de pensar, i això no és tan fàcil. Per assolir la felicitat cal emprar diversos enfocaments i mètodes i superar els diversos i complexos estats negatius. Els canvis requereixen temps. Hi ha molts trets mentals negatius, així és que afrontar-los i combatre’ls no és gens fàcil. Requereix l’aplicació reiterada de diverses tècniques i prendre’s el temps necessari per familiaritzar-s’hi. És un procés d’aprenentatge
A mesura que passa el temps, els canvis positius es van acumulant. A mesura que les pràctiques positives s’intensifiquen, els comportaments negatius disminueixen
DISCIPLINA ÈTICA
Penso que el comportament ètic és una altra característica del tipus de disciplina interna que mena a una existència més feliç. Podríem denominar aquest concepte disciplina ètica, ens aconsella dur a terme accions sanes i evitar les que no ho siguin. Em refereixo a l’autodisciplina, no a la disciplina que se’ns imposa externament, També em refereixo a la disciplina aplicada per superar els trets negatius
Com més elevat sigui el grau d’educació i de coneixement del que condueix a la felicitat i el que causa patiment, més fàcil serà assolir la felicitat. Precisament per això crec que l’educació i el coneixement són essencials. L’ús més important del coneixement i de l’educació consisteix a ajudar-nos a comprendre la importància de dur a terme accions més sanes i aportar disciplina a les nostres ments

4 RECUPERAR L’ESTAT INNAT DE FELICITAT
Hem estat creats per cercar la felicitat. I és ben clar que els sentiments d’amor, afecte, intimitat i compassió ens hi porten. Estic convençut que tots tenim la base per ser feliços, per accedir als estats càlids i compassius de la ment que aporten felicitat. La natura bàsica o fonamental dels éssers humans és la benvolença. El que fonamentalment ens dóna alè és l’afecte dels altres. És una cosa que ja es posa en marxa en el moment de néixer
Sembla que la nostra pròpia estructura física es correspon amb els sentiments d’amor i compassió. Un estat mental seré i afectuós té efectes beneficiosos per a la nostra salut. I a l’inrevés, els sentiments de frustració, temor, agitació i ira la poden arribar a destruir.
Crec que d’això podem inferir que la nostra natura bàsica és bondadosa i afectuosa. Per tant, res no té més sentit que mirar de viure d’acord amb aquesta natura
La ira, la violència i l’agressivitat poden sorgir, és ben cert, però crec que es produeixen en un nivell secundari i més superficial; en certa manera, brollen quan ens sentim frustrats en el nostre esforç per obtenir amor i afecte. No formen part de la nostra natura bàsica
La solució definitiva per als nostres conflictes, tant els interns com els externs, consisteix a retornar a la nostra natura humana bàsica, que és bondadosa i compassiva

P.D. Us presento la tercera reflexió sobre la felicitat. En aquest cas, són les respostes del Dalai Lama a les preguntes fetes pel psiquiatra nord-americà Howard C. Cutler. El llibre que les recull és molt més extens i plenament recomanable, si volem reflexionar sobre el sentit de Ser Humans, més enllà dels valors que ens inculquen i imposen pràcticament des dels primers mesos de vida sobretot a través de la Tele

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada